PREMIS I RECONEIXEMENTS

El reconeixement a la tasca desenvolupada per la Fundació Arqueològica Clos s'ha materialitzat en l'aparició de diverses nominacions i la obtenció de premis de gran prestigi nacional i internacional

2013

Medall d'Or al Mèrito Cultural de l'Ajuntament de Barcelona.

2005

Premi Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques (2004).

2003

Jordi Clos va ser distingit per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi, lliurada pel M. Hble. Sr. Jordi Pujol i Solei, en reconeixement als seus mèrits en el camp del mecenatge cultural.

2002

XVII Premio Juan Lladó al Mecenatge atorgat per la Fundación Ortega i Gasset i l’Institut d’Empresa.
Nominació al European Museum Year Awards.
Premi Mecenatge WINTERTHUR AEDME.

2001

La Clau de Barcelona.

2000

Medalla al Mèrit Turístic com a President de la Fundació Arqueològica Clos.
Golden Merit Medal Minia Governorate de Egipte per la seva tasca de cooperació en la investigació arqueològica en aquesta regió egípcia.

1997

Premio Ali Bei, com a personatge destacat del Turisme, concedit per l’Associació Catalana de Periodistes i Escriptors.
Premio al Mecenatge Winterthur Economics.

1996

Medalla de Plata al Mèrit Turístic, entregada per l’Excelentísim Senyor Javier Gómez Navarro, Ministre de Turisme i Comerç.
Premi d’Honor de Rolex Awards com a Mecenes de la Cultura, concedit a quaranta persones de tot el món.
Premio Montblanc de la Culture de la mà de Lord Douro, President de la Fundació Montblanc de la Culture.

1995

Premi ESMA de Comunicació.

1994

Premi Rueda Rotaria pel Rotari Club Pedralbes.

1992

Empresari de l’Any Olímpic.

1988

Medalla Personal al Mèrit Turístic de la mà del President de la Generalitat de Catalunya, el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol i Soley.