Projecte d’excavació i restauració a Meidum (Egipte) 1997 – 2004

Entre els anys 1997 i 2004 la Fundació Arqueològica Clos va dur a terme quatre campanyes en el jaciment arqueològic de Meidum. Els treballs realitzats són els següents:

  • Aixecament topogràfic del jaciment: s’ha realitzat un pla trilingüe que contempla tant les estructures arqueològiques identificables sobre el terreny i las zones de treball adscrites als diversos objectius de la missió, com tots aquells elements arqueològics no visibles, però publicats en treballs previs.
  • Restauració – conservació de la mastaba nº 16: després de realitzar les probes necessàries per determinar els materials més adequats, es va precedir a una intervenció d’urgència en els sectors posats al descobert per altres missions. Per últim, es va realitzar un assaig de reconstrucció d’un petit tram de mur juntament a la capella de Nefermaat com a proposta que podria ser aplicada al llarg de tota la cara Est.
  • Localització i excavació d’estructures arqueològiques: a l’est de la mastaba de Nefermaat es va documentar un sector de la necròpolis integrat per dos conjunts sepulcrals consistents a les dues capelles excavades a la roca amb diversos pous i càmeres sepulcrals. Els individus apareixen en posició fetal, estesos sobre el cantó esquerra, i que pràcticament no tenen equipament funerari. En els pous i a la capella s’han recuperat nombrosos fragments de ceràmica que permeten datar aquestes tombes entre l’inici de la Dinastia IV y al final de la Dinastia V.