Cartonatge de la Dama Daurada

L’any 1999 el Museu Egipci de Barcelona va adquirir una peça de característiques molt singulars. Es tractava de una cobertura de mòmia (de las anomenades popularment cartonatges) dissenyada, en el seu moment, per contenir de forma completa el cos del seu difunt propietari. Cronològicament es pot ubicar en època romana (principis del S I d. C.), i podria haver estat utilitzada per una dona jove. En aquest cas, el cartonatge, format per diferents capes de benes, a les que se les ha donat una relativa rigidesa mitjançant l’ús de consolidants, presenta a la superfície un cridaner tractament realitzat per l’aplicació de pa d’or. A la seva extensa superfície s’aprecien nombroses escenes figuratives d’una riquesa documental extraordinària.
En el moment d’ingrés al Museu, el cartonatge presentava un estat de conservació molt precari: deformat, dividit en dues parts i extremadament fràgil. Era necessari, per tant, plantejar i executar un programa de conservació – restauració específic que propicies el “retorn a la vida” d’una singular peça. Durant un any, l’empresa Gamarra&García es va encarregar d’aquestes tasques.