BIBLIOTECA

La Biblioteca de la Fundació Arqueológica Clos conserva més de 10.000 documents

Especialitzada en egiptologia, la Biblioteca de la Fundació Arqueològica Clos conserva actualment més de 10.000 documents que constitueixen una eina bàsica i necessària per a la investigació i l’estudi de l’Egipte faraònic.

A part de monografies, publicacions periòdiques o catàlegs de subhasta, la Biblioteca compta amb una important quantitat d’obres que, a més a més del seu valor científic, són autèntiques joies per al bibliòfil. Entre aquestes destaca un exemplar complert de la monumental Description de l’Ègypte, corresponent a la segona edició impresa a París entre els anys 1820 i 1830. També mereixen una menció especial alguns dels documents originals com la carta que, a l’any 1826, l’egiptòleg italià Ippoilito Rosellini va enviar al seu mestre Jean François Champollion al que li comenta, entre altres temes, la repercussió que ha tingut als cercles acadèmics el recent desxiframent de l’escriptura jeroglífica.