Projecte d'excavació "En busca de los faraones negros" (Sudan) 1995-1996

El projecte “En busca dels faraons negres”, es va centrar en la prospecció de l’àrea de concessió i la excavació de les restes localitzades. Van ser trobades dues tombes reals; la tomba batejada com a P-26 esta formada per dues cambres funeràries excavades a la roca, accessibles mitjançant una rampa escalonada de 22m de longitud. Conserva parcialment les restes de pintura parietal que en el seu origen van cobrir les parets i voltes de les cambres funeràries. A la volta de la primera cambra destaca la representació d’un “Sostre astronòmic”, de la que es va poder recuperar part del nom del rei al que va pertànyer la tomba: Semesu Uhemu. En quant a P-27, es tracta d’una tomba composta per una sola cambra, accessible a través d’una rampa escalonada; podria tractar-se de la tomba d’una reina. La superestructura que deuria coronar aquestes importants construccions subterrànies, esta pràcticament arrasada, encara que deuria tenir forma piramidal.
Al costat de las tombes descrites s’han trobat d’altres qualificables com civils (a diferencia de les reals), de dimensions més reduïdes i amb una distribució més dilatada en el temps. Així, les tombes T-2 i T-5 serien les més antigues del conjunt, remuntant-se a un moment pre-napatiense; les tombes T1 i T5 s’han datat en època meroítica; i la més moderna seria la T-4 situada en un context próxim al denominat Grup X.