Papir de la Dama Bary

A mitjans de l’any 2002 arriben al Museu Egipci de Barcelona tres petits i gruixuts paquets de papir enrotllats. Els treballs d’obertura i conservació - restauració van ser encarregats a Domènech Palau i a Tana Andrádez, obtenint un llarg fragment de papir (uns 4 m), corresponent a la part inferior d’un document, del que es van conservar el seu inici i el límit inferior, i al que li falten aproximadament dos terços de la seva altura. El text ha estat identificat com part del Capítol 168B del Llibre dels Morts, denominat “de les ofrenes”, un capítol dels menys freqüents en la redacció d’aquesta obra funerària.