Mortalla d’un egipci anomenat Bes

Al febrer de 2003 el Museu Egipci de Barcelona va adquirir una obra molt singular. Per una banda, es tractava d’un tipus d’objecte dels que han arribat molt pocs exemplars fins els nostres dies, per altre banda, el seu precari estat de conservació aconsellava una ràpida acció que pogués garantir la seva preservació i aconseguir les condicions que fessin possible la seva exhibició pública. Afortunadament, les tasques de restauració han fet possible la recuperació i la dignificació d’una obra que, pràcticament podia donar-se per perduda.