Mòmies d’animals Baixa Època – Període Ptolemaic (715 – 30 a. C)

La momificació dels animals responia a diverses raons: per se considerats manifestacions terrenals dels déus, per servir d’aliment dels difunts en el Més enllà, com ofrenes per els déus, o senzillament, per haver estat un animal de companyia que continuaria sent fidel tota la eternitat.
La col·lecció del Museu Egipci compte amb un total de cinc mòmies d’animal, pertanyents a las següents especies: falcó, cocodril, ibis i dos gats (un adult i una cria). el primer estudi radiològic va ser realitzat per Javier Tomás Gimeno al Servei de Radiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. A partir d’aquest va ser possible identificar l’animal momificat així com la seva posició, estat de conservació i diferents patologies.
Des de principis de l’any 2011 l’egiptòloga Mª Luz Mangado va dirigir un projecte centrat en l’aplicació de noves tecnologies d’una imatge a l’estudi de les mòmies animals del nostre Museu i altres entitats. El sistema utilitzat permet la reconstrucció de la imatge en tres dimensions, facilitant en gran mesura el seu estudi i anàlisis. Col·laboren la Unidad de Imagen del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra (Gabriel Heras i Carlos Ortiz de Solórzano) i el Departament de Radiología de la Clínica Universitaria de Navarra (Gorka Bastarrika).

Mòmia de falcó

Aquesta mòmia pertany a la família dels falcons. Podria correspondre a un falcó negre europeu (Falcó subbeteo) o a un xoriguer (Falcó tinnunculs o Falcó naumanni). Esta complet i en posició estirada, amb les potes esteses i creuades per davant de la cua. S’aprecia una fractura en el húmer dret produïda després de la mort de l’animal.

Mòmia de gat adult

Les radiografies mostren un gat adult complet, sense poder assegurar la seva pertinença a l’espècie Felis silvestres Iybica (gat salvatge africà) o a la seva variant domèstica Felis cafus. Les extremitats superiors estan esteses al costat del cos i les posteriors flexionades. La cua esta situada a la part posterior del tronc, presentant fractures en algunes de les vertebres caudals. No es pot observar cap fractura ni luxació cervical, senyal inequívoca de sacrifici, a causa de la presencia de tres barres metàl·liques de 5mm de diàmetre col·locades per el propietari anterior al ingrés de la peça al Museu. A causa d’aquesta alteració anatòmica no es pot valorar la possible causa de la mort.

Mòmia de cria de gat

En aquesta cria de gat, la única lesió observada es un traumatisme cranial a la regió occipital. L’impacta deuria ser important, fet que fa pensar en un sacrifici, ja que es difícil que un gat pugui fer-se, de forma accidental, una lesió d’aquestes característiques. La curta edat del felí es un altre indici del seu possible sacrifici a la deessa Bastet. El sacrifici d’animals criats per aquesta funció es va generalitzar a Egipte a partir de la Baixa Època. 

Mòmia d’ibis

Correspon a un ibis sagrat (Therskiornis aethiopicus). La seva posició es similar a la que adopta aquest au quan dorm: potes flexionades sota l’abdomen i coll girat cap avall, recolzant el bec i el cap a sobre l’esquena. L’au no presenta lesions. Mereix descartar la presencia d’una gran quantitat de closques de petits cargols en el interior del abdomen.

Mòmia de cocodril

Exemplar molt jove de cocodril del Nil (Crocodylus niloticus). L’esquelet esta complert i presenta les potes esteses al costat del cos. Te una fractura a la columna vertebral, a la regió dorsal mitja, encara que és difícil precisar si aquesta va ser la causa de la seva mort.