Investigacions arqueològiques al jaciment de Kom al-Ahmar, (Sharuna, Egipte) 2006-2018

A partir del conveni establert amb l’Institut d’Egiptologia de la Universitat de Tübingen, titular de la concessió arqueològica de Kom el-Ahmar Sharuna, des de l’any 2006 la Fundació Arqueològica Closha dut a terme sis campanyes de treball a la necròpolis principal d’aquest jaciment, amb la intenció de continuar les tasques d’exploració i documentació que des de 1984 han desenvolupat diferents equips de la citada universitat alemanya.
El projecte consta bàsicament de dues línies d’investigació: la primera, a càrrec de Beatrice Huber, es centra en l’estudi de la ocupació tardorromana a la regió. La segona te com objectiu la continuació de la excavació i la documentació de la denominada necròpolis principal de Sharuna. Aquí, les tasques s’han concentrat en un sector de la zona oriental, on a través d’una exhaustiva tasca de documentació es pretén obtenir una mostra significativa de l’evolució de la necròpolis al llarg del temps. Estructures funeràries de diversos períodes (Regne Antic, Primer Període Intermig i Època Ptolemaica), reutilització de les tombes com una zona d’hàbitat per els coptes i diverses galeries i càmeres que semblen formar part d’un extens cementiri d’animals sagrat son els principals elements que figuren en la seqüència histórico - arqueològica del lloc.