El Sharuna Project descobreix un temple faraònic del regnat de Ptolomeu I (Campanyes 2019/2020)

Durant les dues darreres campanyes d’excavació (2019/2020) s’han recuperat 60 enormes blocs de pedra que mostren diversos elements arquitectònics, bells frisos decoratius i importants textos en escriptura jeroglífica.

Entre aquests textos, hi destaca la presència de dos cartutxos que contenen el nom del faraó Ptolomeu I i una inscripció que aporta valuosa informació sobre la fundació del temple, el seu nom i els déus als quals va estar dedicat.

Es tracta d’un conjunt de materials que permetran plantejar una proposta de reconstrucció hipotètica del temple que fa dos mil anys es va erigir a la ciutat egípcia de Hut-nessut, antic nom de l’actual Sharuna.

Saps que tu també pots prendre part d'aquest gran Projecte?

Col·labora amb el #SharunaProject

Fes la teva aportació i contribueix activament a que es pugui prosseguir avançant amb els resultats, la restitució i la conservació d'aquesta troballa tan valuosa no només del Museu Egipci de Barcelona, sinó també per a l'Arqueologia que actualment es duu a terme des del nostre país en territori egipci.