EGIPTE AL MUSEU - Presentació

En aquesta secció hi trobareu dues eines indispensables per estudiar i entendre l’antic Egipte.

En primer lloc, un mapa, on hi trobareu situades les principals zones geogràfiques i assenyalades les campanyes arqueològiques dutes a terme per la Fundació Arqueològica Clos.

D’altra banda, una cronologia que repassa els principals esdeveniments històrics de tipus territorial, polític, econòmic, cultural i social de l’antic Egipte, des del Predinàstic fins la dominació romana.